Pozvánka na členskou schůzi 2022

 

 Zveme všechny členy Spolku na výroční členskou schůzi 2022 se koná ve středu 11. května 2022 od 18,00 hodin v přísálí Kulturního domu.

 Na této schůzi bude volen nový výbor Spolku a předseda revizní komise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.