O nás

Spolek rodáků a přátel Bechyně byl založen v druhé polovině roku 2015, poté, co svoji činnost ukončila Společnost rodáků a přátel Bechyně ( založená v roce 1990 ), protože jsme nechtěli nechat zapadnout snahu, kterou s přestávkami vykonávali pro Bechyni generace našich předchůdců už od konce 19-tého století.

V současné době se Spolek rodáků snaží postupně rozšířit záběr spolku o další aktivity jednak v rámci vlastního spolku, tak i v navázání spolupráce s městskými orgány a organizacemi, ale i v navazování spolupráce s dalšími občanskými a soukromými subjekty s cílem zlepšení propagace Bechyně a přispět k zatraktivnění města nejen pro jeho obyvatele, ale zejména pro návštěvníky města a navázat tak na své předchůdce z dob RU a ČSR a dostat tak Bechyni do širšího podvědomí jako zajímavé místo, které stojí za to navštívit a které má co nabídnout.

Činnost Spolku rodáků a přátel Bechyně chceme zaměřit zejména na:

Badatelskou činnost – v oblasti historie Bechyně a Bechyňska zaměřenou zejména na lokální a individuální ( rodinnou – osobní ) historii a sběr lidové slovesnosti.

Publikační činnost – zahrnující vydávání spolkové ročenky, nástěnného kalendáře, pohlednic knih a publikací se zaměřením na Bechyni a okolí.

Výstavní činnost – chceme spolupracovat s místními galeriemi a nabízet výstavy jak na různá bechyňská témata, tak i zajímavosti z okolí a světa.

Propagační činnost – v rámci propagace jsme navrhli ujednotit městský informační systém a pro návštěvníky Bechyně pracujeme na informačních letácích a brožurkách.

Přednáškovou činnost – členové spolku pravidelně pořádají přednášky na bechyňská témata a organizují ve spolupráci s Lázněmi Jupiter cyklus přednášek s hosty pod názvem „Pijeme kávu s“.

KONTAKTY:

Předseda: Pavel Brandejs,    info“@“rodacibechyne.cz

 

PROSBA

Spolek rodáků a přátel Bechyně prosí všechny spoluobčany kteří  mají  doma fotografie ze skokanských závodů v Eliášce, zejména pak lávky, která byla proti skokanskému můstku přes Smutnou, o laskavé zapůjčení pro naskenování. Dále prosíme Bechyňáky, kteří vyklízejí domy, ať už z pozůstalosti nebo třeba při stěhování a najdete jakékoliv předměty (např. fotografie, dokumenty, publikace, nebo jakékoliv předměty vztahující se k Bechyni ), aby nás kontaktovali.  Materiály budou použity k zachování historie a paměti našeho města.